001
002
003
กลับไปหน้าแรก ปฏิทินการศึกษา ประกาศผลสอบ ตารางการบรรยาย ข่าวการรับสมัคร ภาพกิจกรรม
004
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คณะกรรมการบริหารโครงการ
อาจารย์ผู้สอน
คณะกรรมการ / เจ้าหน้าที่
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

 

 

 

 

 
ตารางการบรรยาย
BL-MBA รุ่นที่ 3
  1/2552(ป2เทอม 2)
  - Section 1 
  - Section 2 
BL-MBA รุ่นที่ 4
  2/2552 (ปี2เทอม1)
  1/2553 (ปี2 เทอม2)
BL-MBA รุ่นที่ 5
  2/2552 (ปี2เทอม1)
  1/2553 (ปี2 เทอม1)
BL-MBA รุ่นที่ 6
  เปลี่ยนแปลงตารางบรรยาย
1/2553
1/2553
  2/2552 (ปี1เทอม1)
BL-MBA รุ่นที่ 7
  1/2553
   
ติดต่อสำนักงานโครงการ โทร.0-2310-8220,0-2310-8222 และ 08-6771-2442
e-mail : bl-mba_ru@hotmail.com