001
002
003
กลับไปหน้าแรก ปฏิทินการศึกษา ประกาศผลสอบ ตารางการบรรยาย ข่าวการรับสมัคร ภาพกิจกรรม
004
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คณะกรรมการบริหารโครงการ
อาจารย์ผู้สอน
คณะกรรมการ / เจ้าหน้าที่
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

 

 

 

 

 
:: ตรวจสอบผลการเรียน
:: ตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล
:: ตรวจสอบรายชื่อเสนอสภา ฯ
ประกาศผลสอบ
BL-MBA รุ่นที่ 4
  BL605 (2/2552)
  BL606 (2/2552)
  BL610 (1/2553)
  BL612 (2/2552)
  BL615 (2/2552)
BL-MBA รุ่นที่ 5
  BL602 (2/2552)
  BL603 (2/2552)
  BL604 (2/2552)
  BL605 (1/2553)
  BL620 (1/2553)
BL-MBA รุ่นที่ 6
  BL601 (1/2553)
  BL502 (2/2552)
ติดต่อสำนักงานโครงการ โทร.0-2310-8220,0-2310-8222 และ 08-6771-2442
e-mail : bl-mba_ru@hotmail.com